Đối tác

  • Leko Chemical PTE Ltd.
  • Vet Supperior Consultant Co., Ltd.

Hổ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh
John Hieu - Giám Đốc
0983 406 468
Phòng Hổ trợ Bán Hàng
Hồng Minh - Hổ trợ bán hàng
0972 972 741

Quảng cáo

  • Customer Support
TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

Để thực hiện tiêu chí “ RELIABLE DISTRIBUTOR”, Công ty TNHH HÓA CHẤT VÀ NÔNG NGHIỆP ÁNH MINH luôn tìm kiếm và đãi ngộ những nhân viên tài năng với phương châm xây dựng một đội ngũ nhân viên rộng khắp các miền đẩt nước để đem lại các giải pháp và các sản phẩm sinh học công nghệ cao đến các nhà chăn nuôi khắp mọi nơi. Từ đó đưa công ty trở thành 1 công ty phân phối các sản phẩm an toàn sinh học hàng đầu Việt Nam vào năm 2020.

Chi tiết
TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

Để thực hiện tiêu chí “ RELIABLE DISTRIBUTOR”, Công ty TNHH HÓA CHẤT VÀ NÔNG NGHIỆP ÁNH MINH luôn tìm kiếm và đãi ngộ những nhân viên tài năng với phương châm xây dựng một đội ngũ nhân viên rộng khắp các miền đẩt nước để đem lại các giải pháp và các sản phẩm sinh học công nghệ cao đến các nhà chăn nuôi khắp mọi nơi. Từ đó đưa công ty trở thành 1 công ty phân phối các sản phẩm an toàn sinh học hàng đầu Việt Nam vào năm 2020.

Chi tiết
TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

Để thực hiện tiêu chí “ RELIABLE DISTRIBUTOR”, Công ty TNHH HÓA CHẤT VÀ NÔNG NGHIỆP ÁNH MINH luôn tìm kiếm và đãi ngộ những nhân viên tài năng với phương châm xây dựng một đội ngũ nhân viên rộng khắp các miền đẩt nước để đem lại các giải pháp và các sản phẩm sinh học công nghệ cao đến các nhà chăn nuôi khắp mọi nơi. Từ đó đưa công ty trở thành 1 công ty phân phối các sản phẩm an toàn sinh học hàng đầu Việt Nam vào năm 2020.

Chi tiết
<<1>>  (Trang 1/1)
X

Thông báo

Thêm sản phẩm thành công vào giỏ hàng..