Đối tác

  • Leko Chemical PTE Ltd.
  • Vet Supperior Consultant Co., Ltd.

Hổ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh
John Hieu - Giám Đốc
0983 406 468
Phòng Hổ trợ Bán Hàng
Hồng Minh - Hổ trợ bán hàng
0972 972 741

Quảng cáo

  • Customer Support
SELENIUM YEAST 0.1% Se
SELENIUM YEAST 0.1% Se
Selenium Yeast (0.1% Se) là một loại khoáng hữu cơ được tổng hợp dựa trên phản ứng muối Selenium protein kết hợp với Yeast lên men ở một tỷ lệ thích hợp để tạo ra 1 phức chất khoáng hữu cơ ổn định. Quá trình này tạo ra 1 sự bổ sung khoáng siêu việt có giá trị sinh học cao cho các loại vật nuôi như gia sức, gia cầm, thú cưng và các loài thủy sản. Khoáng chất này thực sự giúp hấp thụ tốt hơn và tối ưu hơn.
CHROM CHELATED 0.4%
CHROM CHELATED 0.4%
Chrom Chelated 0.4% là một loại khoáng hữu cơ được tổng hợp dựa trên phản ứng Glycine kết hợp với crom (hóa trị 3) ở một tỷ lệ thích hợp để tạo ra 1 phức chất Chromium Triglycine ổn định. Quá trình này tạo ra 1 sự bổ sung khoáng siêu việt có giá trị sinh học cao cho các loại vật nuôi như gia sức, gia cầm, thú cưng và các loài thủy sản. Khoáng chất này thực sự giúp hấp thụ tốt hơn và tối ưu hơn.
FERROUS PROTEINATE 13%
FERROUS PROTEINATE 13%
Ferrous Proteinate là một loại khoáng hữu cơ được tổng hợp dựa trên phản ứng thủy phân protein kết hợp với những hợp chất vô cơ ở một tỷ lệ thích hợp để tạo ra 1 phức chất khoáng hữu cơ ổn định. Quá trình này tạo ra 1 sự bổ sung khoáng siêu việt có giá trị sinh học cao cho các loại vật nuôi như gia sức, gia cầm, thú cưng và các loài thủy sản. Khoáng chất này thực sự giúp hấp thụ tốt hơn và tối ưu hơn.
ZINC PROTEINATE 15%
ZINC PROTEINATE 15%
Zinc Proteinate là là một loại khoáng hữu cơ được tổng hợp dựa trên phản ứng thủy phân protein kết hợp với những hợp chất vô cơ ở một tỷ lệ thích hợp để tạo ra 1 phức chất khoáng hữu cơ ổn định. Quá trình này tạo ra 1 sự bổ sung khoáng siêu việt có giá trị sinh học cao cho các loại vật nuôi như gia sức, gia cầm, thú cưng và các loài thủy sản. Khoáng chất này thực sự giúp hấp thụ tốt hơn và tối ưu hơn.
COPPER PROTEINATE 13%
COPPER PROTEINATE 13%
Copper Proteinate là một loại khoáng hữu cơ được tổng hợp dựa trên phản ứng thủy phân protein kết hợp với những hợp chất vô cơ ở một tỷ lệ thích hợp để tạo ra 1 phức chất khoáng hữu cơ ổn định. Quá trình này tạo ra 1 sự bổ sung khoáng siêu việt có giá trị sinh học cao cho các loại vật nuôi như gia sức, gia cầm, thú cưng và các loài thủy sản. Khoáng chất này thực sự giúp hấp thụ tốt hơn và tối ưu hơn.
MANGANESE PROTEINATE 13%
MANGANESE PROTEINATE 13%
Manganese Proteinate là 1 loại khoáng hữu cơ được tổng hợp dựa trên phản ứng thủy phân protein kết hợp với những hợp chất vô cơ ở 1 tỷ lệ thích hợp để tạo ra 1 phức chất khoáng hữu cơ ổn định. Quá trình này tạo ra một sự bổ sung khoáng siêu việt có giá trị sinh học cao cho các laoij vật nuôi như gia súc, gia cầm, thú cưng và các loài thủy sản. khoáng chất này thực sự giúp hấp thụ tốt hơn và tối ưu hơn.
ACID PLEX
ACID PLEX
Acid hữu cơ tăng cường khả năng tiêu hóa và ức chế vi khuẩn có hại đường ruột (12 loại Acid)
ADPHOS 5.0
ADPHOS 5.0
Enzyme Phytase tăng cường Phospho đường ruột
<<1>>  (Trang 1/1)
X

Thông báo

Thêm sản phẩm thành công vào giỏ hàng..