Đối tác

  • Leko Chemical PTE Ltd.
  • Vet Supperior Consultant Co., Ltd.

Hổ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh
John Hieu - Giám Đốc
0983 406 468
Phòng Hổ trợ Bán Hàng
Hồng Minh - Hổ trợ bán hàng
0972 972 741

Quảng cáo

  • Customer Support
aaa
14/09/2015 4:58:39 CH

TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

 

TẦM NHÌN

Để thực hiện tiêu chí “ RELIABLE DISTRIBUTOR”, Công ty TNHH HÓA CHẤT VÀ NÔNG NGHIỆP ÁNH MINH luôn tìm kiếm và đãi ngộ những nhân viên tài năng với phương châm xây dựng một đội ngũ nhân viên rộng khắp các miền đẩt nước để đem lại các giải pháp và các sản phẩm sinh học công nghệ cao đến các nhà chăn nuôi khắp mọi nơi. Từ đó đưa công ty trở thành 1 công ty  phân phối các sản phẩm an toàn sinh học hàng đầu Việt Nam vào năm 2020.

 

SỨ MẠNG

Chúng tôi cung cấp các giải pháp tối ưu hóa chi phí và phân phối các sản phẩm sinh học an toàn với môi trường từ việc tìm kiếm và hợp tác với các nhà sản xuất trên thế giới  để tạo ra một môi trường thực phẩm an toàn cho hôm nay và thế hệ mai sau.

X

Thông báo

Thêm sản phẩm thành công vào giỏ hàng..